Stor guide til graviditetsundersøgelser når du er gravid

Ved graviditetsundersøgelser får du målt dit blodtryk
Foto: Jovanmandic/iStock

1. jordemoderbesøg

Det er forskelligt fra amt til amt, hvornår man bliver indkaldt til det første jordemoderbesøg. Nogle skal selv kontakte jordemodercenteret og få en aftale, andre får papirerne tilsendt automatisk eller henvises af egen læge.

Hvornår besøget ligger kommer også an på, om du er førstegangs eller flergangsfødende.

Første jordemoderbesøg går med at få skrevet papirer, man bliver vejet, hun undersøger urin. I kommer til at tale om kost, vægtstigning, rygning, alkohol osv.

Hvis du er over 16. uge, vil hun måske se om hun kan finde hjertelyd – Husk det ikke er sikkert, at man kan høre hjertelyd så tidligt, så bliv ikke bange eller skuffet, hvis du ikke hører hjertelyd.

Ellers spørger hun til din almene tilstand.

 

Blodprocent

Det de måler (blodprocenten) er mængden af hæmoglobin i blodet. Hæmoglobin er den del af de røde blodlegemer der transporterer ilt rundt til kroppen.

Grunden til at man skal tage jern er, at kroppen ikke kan producere røde blodlegemer uden jern, B12 og folinsyre. En normal blodprocent ligger mellem ca. 7,6 og 9,0.

En blodprocent mellem 5,6 og 7,6 behandles normalt med jerntilskud, medmindre at årsagen til den lave blodprocent er sygdom.

Normalområdet kan dog svinge lidt for de forskellige læger.

Det er en god ide at drikke et glas juice (gerne appelsin) sammen med jerntilskuddet, da det indeholder c vitamin som fremmer optagelsen af jern.

Det er vigtigt at du ikke drikker mælk sammen med pillerne (undgå mælkeprodukter 2 timer før og efter) da det hæmmer optagelsen og det samme gælder kalktilskud.

 

Fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse kan være en god ide som førstegangsfødende. Man gennemgår bl.a. vejrtrækningsøvelser og afspænding. Også hvorledes kroppen fungere under en fødsel.

Men ellers er der det sociale sammenværd med de andre piger, så man kan sammenligne hvor det gør ondt osv.

Desuden er der de fleste steder en aften med en jordemoder, der gennemgår fødselsforløbet og ikke mindst smertelindrings muligheder.

Desuden kan man gå til yoga, graviditetsgymnastik, svømning osv.

Der findes mange måder at gå til fødselsforberedelse på. I nogle byer er det gratis og i andre må man selv betale via fx aftensskole.

 

Glukosebelastning

Glukosebelastning er en undersøgelse af sukkerkoncentrationen i blodet. Nogle gravide udvikler en oftest mild form for sukkersyge under graviditeten, som oftest forsvinder igen bagefter.

Det er usundt for barnet, som pga. det høje sukkerniveau i blodet bliver “opfedet”, og moderen har senere en øget risiko for at udvikle gammelmands/ type 2 sukkersyge.

Man kan få mistanke herom, hvis kvinden tidligere har født et meget stort barn.

Det er som regel også kvinder, der er overvægtige, der får tilbudt en standardundersøgelse.

Det er ikke så slemt, men blot rigtig kedeligt, og det kan være lidt svært at skulle faste fra dagen i forvejen. Husk evt. læsestof. Undersøgelsen tager 2 timer.

Når man ankommer, så skal man drikke en væske (sukkervand), som smager af ufortyndet fun saftevand.

Derefter skal man vente i to timer, og så bliver man kaldt ind en efter en, hvor man får et stik i øret eller i fingeren, og derefter svar på ens blodsukker.

 

Kønsbestemmelse – barnets hjertelyd

  • Hvis hjerterytmen er imellem 120-140 = dreng
  • Hvis hjerterytmen er imellem 140-160 = pige

Drenges hjerteslag skulle være lidt langsommere end pigers, men det er vidst kun de rigtige erfarne jordemødre, der skulle kunne skelne mellem dem.

Men det kommer jo også an på om babyen har været aktiv eller ej lige inden. Det er jo kun en “tommelfingerregel” og ikke noget man kan regne med, idet en aktiv dreng jo godt kan lyde som en pige og omvendt. (andre metoder med pendul m.m.)

 

Kønsskanning

Man siger, at man skal omkring uge 20 før man kan se kønnet med nogenlunde sikkerhed. MEN man kan desværre aldrig vide sig 100% sikker.

 

Nakkefoldsscanning og trippeltest

Nakkefoldsskanningen viser sandsynligheden for, at det barn du bære har Downs. Man fanger kun 75% af børn med Downs ved nakkefoldsscanningen.

Desuden anbefaler de, at man får foretaget moderkageprøve eller fostervandsprøve, hvis sandsynligheden overstiger 1/400. Det vil sige at sandsynligheden for at der vitterlig er Downs er mere end 1 barn ud af 400 fødsler.

Fostervandsprøven eller moderkageprøven er de eneste metoder til at slå fast med sikkerhed, at barnet ikke har Downs, men da der er en lille risiko for at abortere i forbindelse med disse prøver, forsøger man at vurdere risikoen for Downs ved de andre prøver.

Trippeltesten tager andre faktorer med ud over skanningen, så som en blodprøve fra dig men kan heller ikke siger med 100% sikkerhed, at barnet ikke har Downs. Kun noget om sandsynligheden.

Trippletesten kan tages fra uge 16. Doubletesten er en blodprøve ligesom trippeltesten, men den kan tages noget tidligere i graviditeten (uge 12) – evt. samtidigt med nakkefoldsscanning.

Mange steder i Danmark er nakkefoldsscanning blevet et standardtilbud, men det kommer helt an på, hvilket Amt du bor i/ hvilket sygehus du hører til, om du er berettiget til en nakkefoldsscanning.

Dog kan du altid kræve den eller vil den automatisk tilbudt hvis du er over 35 år og/eller har en nær slægtning, der har Downs syndrom, som nakkefoldsscanningen kan vise risikoen for.

 

Urin stix

Når man er hos jordemoderen skal man tisse på en stix, som måler fx proteiner og sukker i urinen. De SKAL opbevares lufttæt for at være brugbare, så husk det, hvis du evt. får nogle med hjem til selvkontrol.

 

Symfyse-fundus-mål (SF)

Symfys Fundus mål er livmoderens længde lodret. Din Jordemoder og din læge måler fra Skambenet=Symfysen og op til toppen=Fundus af din livmoder. Dermed holder man øje med, om livmoderen er den størrelse den skal være. For derved har man en idé om, at barnet vokser som det skal.

Man kan sige som en “tommelfinger regel”, at SF-mål skal svare nogenlunde til den uge man er i, +/- et par cm.

Efter den skala jeg har ligger målene således:

  • Uge 12: SF= mellem 10 og 14 cm.
  • Uge 15: SF= mellem 11 og 15 cm.
  • Uge 20: SF= mellem 15 og 20 cm.
  • Uge 25: SF= mellem 20 og 25 cm.
  • Uge 30: SF= mellem 25 og 30 cm.
  • Uge 35: SF= mellem 29 og 34 cm.
  • Uge 40: SF= mellem 32 og 37 cm.

 

Urinprøver

Det skal helst være morgenurin til den første undersøgelse. Skal man til undersøgelse senere på dagen kan det opbevares i køleskabet. Husk at tisse lidt inden man tisser i glasset, så eventuelle urenheder og hår ikke følger med.

Hos de fleste læger og jordemødre kan man til de andre undersøgelser tisse i en kop og selv teste med en stix.

Spørg evt. om det er nødvendigt med morgenurin.

Til 1. graviditetsundersøgelse undersøges urinen specielt med henblik på leukocytter (hvide blodlegemer) som ses ved betændelsestilstande i vævet.

Og specielt gravide i de første par uger har utroligt nemt ved at rage en urinvejsinfektion til sig tjekker man leukocytterne med en stix som man stikker ned i urinprøven.

De efterfølgende undersøgelser hos læge og JM hvor man også skal aflevere urinprøve er så for at undersøge for æggehvidestoffer (proteiner) og sukker som er tegn på begyndende svangerskabsforgiftning og diabetes (sukkersyge).

 

Vandrejournal

Vandrejournalen er den journal, som læge og jordemoder kommunikerer igennem, hvori de skriver alle oplysninger om graviditeten og den gravide, om der er komplikationer eller alt går fint.

Det er også den du har med til fødselsstedet når du skal føde.

Den giver de oplysninger jordmoderen skal bruge omkring graviditetsforløb, sygdom og evt. ønsker i forbindelse med fødslen.

En vandrejornal har du med til alle graviditetsundersøgelser
Eksempel på en vandrejournal

 

Dette er en alfabetisk oversigt over helt almindelige mødres gode råd og informationer når det gælder graviditetsundersøgelser som er opnået gennem personlige erfaringer og viden.

Jeg må derfor påpege at de ikke altid stemmer overens med de råd du får hos de professionelle og er du i tvivl skal du altid søge professionel hjælp!

De steder hvor der er hentet information fra andre kilder, er kilden angivet.