Falsk positiv graviditetstest

Hvad er en falsk positiv graviditetstest?
Foto: Catherine Yeulet/iStock

En falsk positiv graviditetstest er sjælden men kan desværre forekomme, og det er en kvindes værste mareridt at det en dag sker for hende.

Forestil dig at man virkelig ønsker at blive gravid, og en dag bliver en graviditetstest endelig positiv. Dagen man har ventet på – i måske flere år – er kommet og nu får man langt om længe sit største ønske opfyldt.

Dage eller uger efter tager man en ny graviditetstest – måske hos lægen i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse – og får beskeden at den er negativ. Du er slet ikke gravid, som den første graviditetstest ellers viste.

Har du været ude for det fænomen som hedder “falsk positiv graviditetstest” eller kan der være andre årsager til at du først fik en positiv graviditetstest og at den efterfølgende graviditetstest derefter var negativ?

I artiklen vil jeg forsøge at forklare hvad en falsk positiv graviditetstest er, hvorfor nogle kvinder desværre oplever at få en og hvordan man ved at det faktisk er en “ægte” falsk positiv graviditetstest man står med i hånden.

Indhold:

Hvad er en falsk positiv graviditetstest

3 grunde til at man får en falsk positiv graviditetstest

Hvordan kan man være sikker på at det er en falsk positiv graviditetstest?

Er den negativ eller er det en falsk positiv graviditetstest?

Der er forskel på en positiv og en “ægte” falsk positiv graviditetstest?

Sådan undgår du at få en falsk positiv graviditetstest

Afsluttende bemærkning om falsk positiv graviditetstest

Hvad er en falsk positiv graviditetstest?

En graviditetstest der bliver positiv, men hvor kvinden faktisk ikke er gravid vil blive betragtet som en “ægte” falsk positiv graviditetstest.

Inden du bliver nervøs skal du vide at det virkelig er sjældent at en kvinde oplever en “ægte” falsk positiv graviditetstest.

De fleste graviditetstest er mere end 99% sikre når resultatet er positivt og derfor vil man som udgangspunkt altid regne med at en positiv graviditetstest betyder at kvinden med stor sandsynlighed er gravid.

Årsagen er at en graviditetstest udelukkende reagerer på et hormon kaldet for human chorion gonadotropinsom eller hcg. Det produceres primært af en moderkage som kun udvikles under en graviditet. Derfor bliver hormonet hcg også ofte omtalt som graviditetshormonet.

Når graviditetstesten bliver brugt på en urin som indeholder hcg og indholdet af graviditetshormonet overstiger et vist niveau vil graviditetstesten blive positiv.

Hvornår afhænger af følsomheden på den graviditetstest man vælger at bruge.

3 grunde til at man får en falsk positiv graviditetstest

Som jeg allerede har fortalt dig er det sjældent at man oplever en falsk positiv graviditetstest, men nedenstående muligheder kan gøre en graviditetstest positiv selv om du rent faktisk ikke er gravid.

Lægemidler der indeholder human chorion gonadotropinsom

Kun ganske få typer lægemidler indeholder det specielle hormon som en graviditetstest reagerer på og som gør at den bliver positiv.

Hvis du som kvinde har fået fremprovokeret en kommende ægløsning, oftest i forbindelse med fertilitetsbehandling, har du formentlig modtaget en indsprøjtning og du bør være opmærksom på at medicinen der er i indsprøjtningen indeholder hcg.

Det kan tage tid for kroppen at nedbryde hcg i kroppen og derfor vil man – indtil nedbrydningen er sket og hcg er nede på et meget lavt niveau – kunne få en falsk positiv graviditetstest.

En graviditetstest reagerer udelukkende på hcg og niveauet af det og kan ikke skelne imellem om hormonet bliver produceret naturligt af kroppen via en moderkage eller om hormonet kommer andre steder fra.

En sending graviditetstest indeholder produktionsfejl

Graviditetstest går ind under kategorien “medicinsk udstyr” i lovgivningen og er derfor underlagt forskellige regler og kontroller. Dette er for at du som slutbruger kan føle dig tryg og ved at du kan stole på resultatet du får.

Desværre sker der en sjælden gang fejl i en produktion – som først opdages senere – og dette er også sket i tidligere i forhold til produktionen af graviditetstest.

Heldigvis opdages disse fejl ret hurtigt – og især når det en sjælden gang drejer sig om at en graviditetstest bliver falsk positiv – hvorefter producenten hurtigst muligt trækker en bestemt serie graviditetstest – en såkaldt batch produceret på samme tidspunkt – tilbage fra markedet.

Det er dybt uheldig for de kvinder som har købt disse graviditetstest og som når de bruger dem oplever at få en falsk positiv graviditetstest.

Man bruger en graviditetstest forkert

Det er altid vigtigt at man læser brugervejledningen grundigt når man bruger et produkt og det gælder også når man bruger en graviditetstest.

De fleste producenter gør opmærksom på at hvis en graviditetstest aflæses efter den maksimale tid der er angivet i brugervejledningen kan være misvisende.

Det betyder oftest at en graviditetstest der var negativ da man aflæste den efter at have taget den, kan gå hen og blive en falsk positiv graviditetstest hvis man aflæser den senere.

En graviditetstest skal som udgangspunkt aflæses indenfor den tid som producenten skriver i brugervejledningen, ellers er graviditetstesten – og resultatet – ugyldigt, og man kan ikke regne med at det er korrekt.

 

Hvordan kan man være sikker på at det er en falsk positiv graviditetstest?

Indholdet af hcg i blodet hos en kvinde der ikke er gravid vil oftest ligge under 5. Det er så lavt et niveau at selv de mest følsomme graviditetstest ikke vil kunne blive positiv.

For at vide om en graviditetstest rent faktisk er falsk positiv eller ej, vil man altså være nødt til at tage en blodprøve fra kvinden samtidig som at hun får en positiv graviditetstest.

Først når man om blodet indeholder hcg samt hvad niveauet er, kan man rent faktisk vide om kvinden står med en falsk positiv graviditetstest eller ej.

Da kun ganske få kvinder får foretaget blodprøver samtidig med at de har fået en positiv graviditetstest, er det sjældent af kvinder få aktuel vished for om den graviditetstest de har taget er en “ægte” falsk positiv graviditetstest.

 

Er testen negativ eller er det en falsk positiv graviditetstest?

Mange kvinder tror de har fået en falsk positiv graviditetstest når de i virkeligheden står med en negativ graviditetstest.

Årsagen er at det ikke altid er nemt at aflæse en graviditetstest – og slet ikke når man af hele sit hjerte ønsker at blive gravid og ønsker at stå med en positiv graviditetstest i hånden. Man kan lidt sige at øjet ser det den ønsker allermest at se.

På de fleste – og mest brugte – graviditetstest vil der være to streger man skal være opmærksom på når man bruger en graviditetstest. Både under brug og når resultatet senere skal aflæses

Kontrolstregen på en graviditetstest

For at vide om graviditetstesten virker som den skal, vil der på alle graviditetstest være et område som bliver farvet så snart det kommer i kontakt med enhver form for væske – det behøver altså ikke være urin.

Stregen dukker op som et tegn på at den graviditetstest du bruger fungerer som den skal og at du kan stole på resultatet senere.

Oftest vil stregen indeholde en meget kraftig farve – lyserød eller blå og være meget tydelig på testen uanset om kvinden er gravid eller ej.

Teststregen på en graviditetstest

Teststregen er den streg som kun vil reagere på væske der indeholder graviditetshormonet hcg. Det er altså den streg der senere vil kunne vise om kvinden er gravid eller ej.

På stedet hvor teststregen vil vise sig kan man allerede inden man bruge graviditetstesten – hvis man nærstuderer testen – kunne se antydningen af en streg. Der er ingen farve i stregen, den er næsten usynlig og afmærker det specifikke område hvor farvereaktionen vil ske.

Når urinen trænger op i testen vil dette område ofte blive tydeligere og kan forekomme mere grålig end før. Du vil også ofte kunne se dette “fænomen” når graviditetstesten har lagt lidt tid.

Denne streg betegnes ofte som en fugtstreg, en falsk streg eller en skyggestreg.

Kvinder som ønsker at blive gravide kan blive i tvivl om denne skygge faktisk er “DEN rigtige streg” og dermed betyder at graviditetstesten er positiv. Frustrationen og sorgen over senere at opdage at man faktisk ikke er gravid alligevel kan være massiv.

En sådan graviditetstest bliver ofte senere betegnet som en falsk positiv graviditetstest, og man kan på en måde godt sige at der er noget om snakken. For kvinden viste sig jo ikke at være gravid alligevel.

Men på det jeg kalder for en “ægte” falsk positiv graviditetstest vil teststregen indeholde tydelig farve i “teststregen” og ingen vil være det mindste i tvivl om graviditetstesten er positiv eller ej hvis de så den.

 

Der er forskel på en positiv og en “ægte” falsk positiv graviditetstest

Hvis man får en positiv graviditetstest og dage eller uger senere tager en ny graviditetstest som er negativ – var man så oprindelig gravid eller stod man med en falsk positiv graviditetstest?

Naturen kan være grusom en gang imellem og sandheden er at mange graviditeter ender med at gå til grunde meget tidligt i graviditeten, ofte så tidligt at kvinden ikke engang opdager at hun i en meget kort periode var gravid.

Det man betegner som en biokemisk graviditet, fordi man kun kan bevise at der formentlig er tale om en graviditet ud fra blodprøver.

Nogle af de graviditetstest vi kan købe i dag kan blive positive allerede ved et meget lavt niveau af hcg. Det betyder at kvinder kan bruge en graviditetstest allerede inden deres menstruation udebliver og derfor vil flere af de såkaldte biokemiske graviditeter også blive opdaget.

Hvis det viser sig at kvinden alligevel får sin menstruation til tiden – eller måske lidt forsinket – kan tvivlen om graviditetstesten var falsk positiv nemt opstå. Det kan nogle gange næsten være nemmere for hjernen at tro på end at man oplevede en ekstrem tidlig abort og var uheldig.

På det tidspunkt hvor kvinden fik en positiv graviditetstest var hun faktisk gravid, så graviditetstesten var ikke falsk positiv.

Den gjorde det den skulle, den reagerede på den mængde hcg som urinen indeholdt på det specifikke tidspunkt og blev positiv.

 

Sådan undgår du at få en falsk positiv graviditetstest

Du kan gøre noget selv for at mindske risikoen for at få en falsk positiv graviditetstest, og undgå at ende i en situation hvor du bliver frustreret fordi du ikke ved om du er gravid eller ej.

Kik på datoen på graviditetstesten for sidste holdbarhed

Kik på datoen for sidste holdbarhed. Vær sikker på at graviditetstesten ikke har overskredet den dato og dermed at graviditetstesten ikke er for gammel.

Selv om graviditetstest som udgangspunkt har en meget lang holdbarhed, så kan de blive for gamle og bør ikke bruges efter den dato.

Aflæs ikke graviditetstesten for sent.

De fleste producenter anbefaler at man bruger graviditetstesten og aflæser resultatet indenfor senest 5 minutter.

Når den tid er gået er det vigtigt at du tager graviditetstesten og smider den ud.

Sørg gerne for at du lægger den brugte graviditetstest ud i en skraldespand udenfor eller lægger den så langt nede i skraldespanden som muligt, så du ikke senere bliver fristet til at pille den frem igen senere – fordi du lige skal kikke en ekstra gang.

Vær sikker på at kontrolstregen kommer frem

En graviditetstest hvor der ikke kommer farve frem i kontrolstregen er som udgangspunkt ugyldig.

Sker det for dig, bør du smide den ud med det samme, da du ikke kan regne med resultatet – også selv om teststregen efterfølgende dukker op på testen.

Tag en ny graviditetstest hvor kontrolstregen viser sig.

Vær ekstra opmærksom hvis du har fået en ægløsningssprøjte

Har du været i fertilitetsbehandling og fået en ægløsningssprøjte kan der gå op til 2 uger før hcg er nedbrudt af kroppen og du kan regne med resultatet på en graviditetstest.

Hvis du er meget utålmodig efter at vide om du er blevet gravid i den pågældende cyklus, kan du vælge at tage flere graviditetstest efter du har haft ægløsning.

Først når du har fået en negativ graviditetstest ved du at hcg er ude af kroppen. Hvis den næste graviditetstest du tager bliver positiv, ved du at du er blevet gravid.

Overvej at bruge to forskellige mærker graviditetstest

Hvis du får en positiv graviditetstest og du pludselig bliver nervøs for at du ikke kan stole på resultatet – og at du faktisk er gravid – kan du overveje at tage en graviditetstest mere.

Sørg for at de to graviditetstest måler mængden af hcg fra samme niveau. Måler den første graviditetstest fra f.eks. 25 mIU/ml er det vigtigt at den næste også måler fra et niveau på 25miU/ml.

Brug den samme urin som du brugte ved den første graviditetstest.

Brug to forskellige mærker hvis du er nervøs for at der er en fejl i den første graviditetstest, også selv om kontrolstregen kommer frem som den skal.

Risikoen for at begge graviditetstest fra to forskellige producenter og produktioner har en fejl er nærmest lig nul.

Afsluttende bemærkning om falsk positiv graviditetstest

Som du kan forstå er der en stor forskel på en positiv graviditetstest og en falsk positiv graviditetstest.

En “ægte” falsk positiv graviditetstest ses kun sjældent og er svær at afsløre da det vil kræve at kvinden får taget blodprøver hvor indholdet af hcg måles på præcis samme dag hvor graviditetstesten blev positiv.

Sandsynligheden for at du kommer til at stå med en “ægte” falsk positiv graviditetstest på et eller andet tidspunkt i dit liv er så lille at du ikke behøver at bekymre dig om det.

Som udgangspunkt er der over 99% chance for at du er gravid hvis du får en positiv graviditetstest.